הערה קטנה:
לאחר הפעלה מחדש של המחשב, צריך לפתוח את התוכנה מחדש וללחוץ על הלחצן הימני “Next”, בכדי להריץ את השרת.

בהצלחה!