@הערשלה אמר במדריך | שורת הפקודה (cmd):

@yossiz

@yzahn אצלנו.