שימו לב:
כל הנ"ל הוא בהפצות מבוססות דביאן\אובונטו.באחרות, יש פקודה אחרת במקום apt.
למשל, בפדורה, זה yum.