@מישהו12
CURL זה סך הכל תוכנה
אתה יכול לבנות תוכנה שניגשת לכתובת לבד
בלי תיווך של CURL